Arbeidsområder

Vi har kompetanse og erfaring innan fleire fagområde. Under er det sett opp ein oversikt over noko av det vi kan bistå med. Få meir informasjon ved å klikke i tabellen.

Nybygg, tilbygg og ombygging

Brannprosjektering
Byggeteikningar
Byggeteknikk
Dokumentasjon av varmetap
Energimerking
Søknad om tiltak

Andre typar oppdrag

Avløpsanlegg
Beredskapsplaner
Interkommunalt brannvernsamarbeid
Verneområder - Brannsikring

Personvernerklæring