Evakueringsplan

§3-4 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn:

"For særskilte brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv, skal det i tillegg utarbeides rednings- og beredskapsplaner. Tilsynsmyndigheten kan kreve at dette skal utarbeides også for andre type objekter."

Personvernerklæring