Brannteknisk tilstandsanalyse

§2-1 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn:

"Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar medgjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann."

Det er ikkje alle byggeigarar som kan vurdere dette i tilstrekkeleg grad sjølv. Vi kan bistå med ein brannteknisk tilstandsvurdering som skal avdekke eventuelle avvik i bygningen. Rapporten vår er basert på NBI 720.306 frå Sintef

Storefjell Resort

Geilotun

Ål bu- og behandlingssenter

Gol helsetun

Personvernerklæring