Risikovurdering trehusbebyggelse

Ein brann i tett trehusbebyggelse kan vere svært kritisk i forhold til tap av verdiar og kulturhistorie.
Lærdal verneområde
Solvorn

Personvernerklæring