Byggeteknikk

Vi kan ta ansvaret for prosjektering av bæresystem i tiltaksklasse 1. Dette vil vere aktuelt for bustadhus, hytter, garasjar, driftsbygningar og liknande. Vi har programvare frå Norconsult Informasjonssystemer (ISY G-prog) og kan dimensjonere stål, tre og enkle betongkonstruksjonar.

Personvernerklæring