Energibruk

Tekniske forskrifter stiller krav til type energi og mengde energi som skal vere nødvendig for at ein bygning skal vere tilstrekkeleg oppvarma. Dette kravet har hatt ein utvikling i strengare retning, og gjeld i utgangspunktet for alle bygg med varmekjelder. Vi kan bistå med å finne fram til nødvendige isolasjonsmengder og U-verdiar på vindu og dører. Denne dokumentasjonen kan også nyttast ved energimerking av bygningen.
Vi nyttar verktøyet "TEK-sjekk" frå Sintef og reknar ut energibehovet for den aktuelle bygningen. Dette blir samanlikna med energiramma for den aktuelle bygningskategorien.

Personvernerklæring